Haninge kommun, Haninge, Sverige

GoToWork fick i slutet av april 2020 i uppdrag av flyttfirman Eterne att projektleda den fysiska flytten av sex skolor och förskolor i Haninge Kommun. Lokalerna behövde renoveras och för att verksamheterna skulle kunna fortgå utan störningar behövdes en noggrann, detaljerad projektledning och logistikplanering.

Uppdraget

GoToWork stöttade Eternes egna professionella personal i logistikplanering samt höll i samordningen mellan de olika intressenterna så som till exempel personal, fastighetsansvarig.

Leveransen

GoToWork satte upp flyttaktiviteter med personalen, skapade struktur för uppmärkningen, tog fram aktuella ritningar, planerade logistiken, märkte upp lokalerna samt arbetsledde montörer och flyttpersonal på plats.

Flyttarna gick smidigt och snabbt, utan driftstopp och utan skador eller andra avvikelser.

Fakta

Organisation: Haninge kommun, Haninge, Sverige
Verksamhet: Utbildningsförvaltningen
Tidsperiod: April 2020-Augusti 2020
Organisation: 3 skolor, 3 förskolor
Storlek: Ca 2 000 elever, förskolebarn
Språk: Svenska
Omfattning: Flyttprojekt

Alla foton i inlägget har tagits av Olof Hodar.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg