WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.

Mattan den bärande länken i projektet!

Viktigt i projektet är att effektivisera och modernisera lokalerna. Med fokus på miljö och hållbarhet. Öppna upp gamla cellkontor för att skapa rymd och luftighet. Känsla att befinna sig i naturen. Förvaringslösningar som växer upp som stenar i naturen. Arbetsplatser placerade på tuvor och vattenspeglar. Mattan den bärande länken i projektet.
Inredningsprojekt: Färgsättning och inredning. Ombyggnation av lokaler. Optimering av arbetsplatser 850-1000 st. Nytt koncept. Ombyggnation av lokaler samt inredning.
Yta: 14000 kvm Globen, Stockholm.
Beställare: WSP genom Link Arkitektur
ÅR: 2012 - 2016
För fler referensbilder gå in på: https://bendixtegnell.se/?projekt=wsp

Relaterade inlägg

Laddar inlägg