Kompentensutveckling, utveckling och lärande

Varför måste vi kompetensutvecklas mer än någonsin? Vems är ansvaret? Vad är kompetens? Vad kommer bli en förändring framöver? Ta del a Anders Bohlinder, Lexicon Verksamhetsutveckling tankar i ämnet. Vilka förutsättning krävs för utveckling? Varför behöver man ser sig själv som utvecklingsbar? Beteendeförändring, vad krävs? Vad kan vi förvänta oss framöver? Lyssna till samtalet med Anna-Lena Strid, Drive management.

Spara

Mer från Play

Laddar inlägg