När: Jan 25 2022, 11:00-12:00
Plats: Online zoom

Crash course i ledarskap

Att sätta och arbeta med tydliga visioner och mål i ett företag är en nyckel för tillväxt. Tycker ni att det är svårt att sätta målen och få alla delaktiga med på tåget? PQM berättar om smarta verktyg för att bygga målinriktade och hälsosamma företag där delaktighet och konstruktiva samtal är en nyckel för framgång. Få tips om verktyg för att skapa bra strategier och långsiktiga mål. Mål som sedan bryts ned till det ni faktiskt ska ta tag i idag för att utvecklas och som engagerar alla i företaget.

Webbsändning Spara

En crash course i ledarskap där vi pratar om:

  • Ledarskapets roll
  • Arbeta smart med mål och utveckling i ditt bolag
  • Hälsa och välmående