När: Mar 23 2021
Plats: Online

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2021

Konferens 23 mars 2021 - 10:e året i rad!
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Välj mellan att vara på plats eller att följa konferensen digitalt via livestream

Webbinarium Spara

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar på de utmaningar du möter vid planering, implementering och utveckling av en modern arbetsplats och nya arbetssätt

Just nu pågår världens största ”jobba-hemifrån-test” och digitala arbetssätt sätts verkligen på prov. Vilka konsekvenser får detta på framtidens kontor och vilka nya krav ställer det på pågående kontorsförändringar?

Många svenska företag och organisationer har eller står inför att införa aktivitetsbaserade arbetssätt. Det nya arbetslivet ställer helt nya krav på både ledarskap, arbetssätt, teknik och lokaler för att skapa den bästa medarbetarupplevelsen. Det finns unika möjligheter med en rätt genomförd process men fallgroparna är många. På denna konferens får du ta del av unika erfarenheter och lärdomar från organisationer som redan infört och vidareutvecklat aktivitetsbaserade arbetssätt. Dessutom får du de senaste forskningsrönen samt expertråd från branschens ledande experter.

Välkommen till en högaktuell konferens om hur du framgångsrikt leder förändringen till aktivitetsbaserade arbetssätt och skapar inspirerande och hälsofrämjande kontorsmiljöer som stöttar verksamhetens behov och övergripande mål.

Ta chansen att ta del av kunskap och erfarenheter från ledande experter och intressanta praktikfall!

Ur innehållet

  • Trender och framtidsspaning – hur ser framtidens kontor och arbetssätt ut i spåren av Corona?
  • Viktiga lärdomar och erfarenheter av ABW – vad är viktigt att tänka på för att lyckas?
  • Anpassning till det nya normala – lärdomar utifrån den stora omställningen till distansarbete under pandemin
  • Hur får vi arbetssättet att fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt när spelplanen förändras?
  • Den digitala medarbetarupplevelsen – hur skapas en digital arbetsplats som leder till en positiv medarbetarupplevelse?