Morgondagens möten - chefer och medarbetare har olika syn

Coronapandemin har för alltid förändrat hur möten genomförs i både privat näringsliv och i offentlig sektor. Digitala möten har blivit självklart för många och frågan är vad som händer när restriktionerna på grund av Covid-19 lättar och vi ska gå tillbaka ett nytt normalläge?

En ny studie visar att digitala möten är här för att stanna samtidigt som det är stor skillnad på hur chefer och medarbetare ser på sina framtida möten.

Spara

Chefen är på kontoret men inte medarbetarna

Digitala möten är vardag för många, men verkligheten skiljer sig åt mellan chefer och medarbetare. I en ny studie från Mötesutveckling Sverige svarar 61 procent av icke-cheferna att alla eller nästan alla av deras möten är digitala. För chefer är motsvarande siffra bara 37 procent.

På frågor om vad de önskar om sina framtida möten ser vi samma skillnad. Chefer vill i mycket högre utsträckning att alla ska tillbaka till kontoret igen jämfört med icke-chefer. Kreativa möten och möten med inslag av sociala aktiviteter vill alla ha som fysiska möten men frågan är hur det blir med informations- och planeringsmöten?

- Företag och organisationer behöver bli tydliga med sina förväntningar framåt. Ett sätt är att inventera vilka möten man ska ha och styra sina arbetssätt efter det sade Lena Lid Falkman, vid Handelshögskolan i Stockholm och Karlstads universitet under eventet "Morgondagens möten i juni". Amanda Falck från Sveriges HR förening beskrev på samma event hur många chefer och ledare idag kan uppleva brist på kontroll och kan känna sig mer isolerade när de inte ser sina medarbetare på samma sätt. Frågan är hur chefernas uppfattning kommer att påverka interna mötespolicys och arbetssätt när restriktionerna tas bort?

Hybridmöten – det nya normala?

När framtidens möten kommer på tal pratar många om hybridmöten - alltså möten med några personer fysiskt på samma plats och att andra deltar digitalt på samma möte. Enligt Mötesutvecklings studie tror 54 procent tror att minst hälften av deras blir hybridmöten.

För att lyckas gäller samma grunder som för alla möten. Ett tydligt syfte, en bra mötesledare och goda tekniska förutsättningar är avgörande.

Att anpassa sig för en ny verklighet

I början av pandemin såg vi en snabb teknisk utveckling. Många har lärt sig att genomföra bra digitala möten genom att inspireras, utbilda sig och testa sig fram. Snart kommer vi leva i en ny verklighet. Frågan är hur dina möten och era mötespolicys kommer behöva ändras för att hänga med?

Om studien

Mer information om studien som genomfördes på 505 heltidsanställda i tjänstepersoner i privat och offentlig sektor på arbetsplatser med minst 26 medarbetare under perioden 11–20 maj 2021 finns i rapporten nedan:

Relaterade inlägg

Laddar inlägg