Den tillgängliga arbetsplatsen – vad kan du göra?

Här kommer lite konkreta tips och råd för hur du kan jobba med tillgänglighets frågor i dina projekt! Och det bästa av allt – det behöver inte vara så svårt!

Spara

Påverka arbetsplatsens tillgänglighet

Hur du kan påverka och förbättra tillgängligheten på en ny arbetsplats beror givetvis vilken roll du har och i vilket skede du arbetar. Nedan följer några tips!

 • Lyft frågan i tidigt skede, både för ny- och ombyggnad. Låt det vara en stående punkt i mötesprotokoll.
 • Utbilda dig själv, dela med kunskapen till projektgrupp eller arbetsplats.
 • Ta hjälp av sakkunniga om det föreligger osäkerhet i vad som gäller. Det är inte alltid lätt att göra rätt!
 • Passa-på-åtgärder! Om en arbetsplats ska byggas om; fundera på om det kanske går att lägga till tillgänglighetsåtgärder i projektet?

Enkla åtgärder att ta till

Det finns enkla byggåtgärder som inte är så kostsamma, men som är viktiga för många. Det kan exempelvis vara:

 • Utjämna nivåskillnader med tröskelramper (eller borttagande av tröskel om tekniskt möjligt).
 • Kontrastmarkering av nivåskillnader som trappa och ramp.
 • Kontrastmarkering av glasytor som kan misstas för öppningar.
 • Komplettera med mobila hörslingor i exempelvis aulor och stora mötesrum
 • Möblera i zoner, så det är lätt att orientera sig utan sammanstötning.
 • Tillgänglig skyltning till viktiga funktioner såsom reception, WC/RWC eller kapprum.
 • Taktila skyltar med pictogram vid sida om dörren, så man kan komma nära att läsa/känna utan risk att få dörren på sig.

Arbetsplatser uppfattas olika av olika individer

Här är ett exempel på hur en arbetsplats kan upplevas för någon med kognitiv funktionsnedsättning. Glöm inte att en funktionsvariation inte behöver synas på utsidan.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter? Vi har sammanställt det viktigaste här.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg