Brist på fokusförmåga och medvetenhet kan leda till produktionsbortfall

Hjärnan använder ungefär 20% av din energi trots att den bara utgör ca 2% av kroppsvikten! Vad du tänker, ältar och minns kan därför ha stor påverkan på din energinivå och din känsla av stress. Därför kan det vara hjälpsamt att vara medveten om dina tankar och öva på sätt att hantera dem. Allt du tänker brukar generera en känsla och tvärtom.

Spara

Tanke – Känsla – Kropp –> Impuls

Även kroppen och kroppsförnimmelser är sammankopplade med dina tankar och känslor.

Här kommer ett övningsexempel:
Tänk på den viktigaste uppgiften du har att göra under den närmsta veckan - privat eller arbetsrelaterad. Tänk nu på att du misslyckas med densamma, försök tänka detaljerat kring det situationen. Vad får det för följdeffekter, kommer någon att bli besviken, missar du andra mål till följd av det hela? Lägg märke till hur din kropp reagerar. Kanske börjar hjärtat slå lite extra, din andning blir ytligare, käkarna spänns? Fundera på vilka känslor som är kopplade till misslyckandet. Är det stress? Besvikelse? Rädsla?

Vad får du för impuls? Vill du göra något för att förhindra misstaget, vill du gå och gömma dig under en sten eller bara byta fokus? Kanske får du en impuls att börja kolla mailen eller något annat som höjer dina dopaminnivåer för en stund. Om du vill vara produktiv på jobbet är det extra viktigt att hålla koll på och vara medveten om hur du omsätter obehaget i handling, om du kan stå ut med obehaget och bli konstruktiv till dina egna impulser. För oftast är det vi själva som är våra egna värsta tidstjuvar.

“Our research has shown that attention distraction can lead to higher stress, a bad mood and lower productivity” skrev Mark i New York Times efter en omfattende studie om emailanvändning, produktivitet och stress .

Förlust av produktivitet eller för mycket att göra?

Vår uppmärksamhets- och fokusförmåga har försämrats och det har till stor del med våra impulser att göra! En studie av Gloria Mark, forskare på digitala distraktioner på University of California, visar att vår förmåga att fokusera framför skärmen har minskat från ca 3 min för 10 år sedan till under en minut (!) idag. Den som enskilt distraherar oss allra mest är vi själva. Vi kommer på att vi behöver boka en tandläkartid, vi skickar ett snabbt sms om kvällens planer eller liknande. Det händer oftast då vi tycker uppgiften vi har framför oss är svår eller uttråkande. Enligt Gloria Mark tar det dessutom mellan 20-25 minuter att komma igång med en uppgift efter att du blivit distraherad.

Det finns alltså stora vinster med att träna upp vår förmåga att själva upptäcka när vi distraherar oss själva. Denna stress skiljer sig från stressen då vi har för mycket att göra på grund av att vi ofta anklagar oss själva för att ha fått för lite gjort och därmed blir än mer stressade.

Öppen uppmärksamhet – lika viktig som fokusförmågan

Vår förmåga att rikta om fokus och prioritera är förstås lika viktig som att kunna fokusera på en enskild uppgift. Tänk dig att du arbetar med en särskild rapport eller koncentrationskrävande uppgift som du behöver bli klar med. Du har hamnat i ett flow och har övat upp förmågan att inte bli distraherad av dig själv. Nu kommer chefen in och ber dig göra en annan uppgift. Du behöver bestämma dig för om du ska avbryta det du gör eller om du snällt ska be chefen vänta med nästa uppgift tills du är klar med den du håller på med.

Är det skillnad på om chefen säger att ni behöver skicka en deklaration till Skatteverket som håller på att bli försenad eller om chefen vill ha en lägesbild över kontorsplatserna?

”Neurons that wire together fire together”

Det är ju förstås helt galet att vår fokusförmåga har blivit så mycket sämre! Inom neurovetenskapen säger man ”Neurons that fire together wire together” vilket i princip betyder att ju mer du använder vissa mentala processer desto starkare blir kopplingarna i hjärnan. I dag har vi många fler element som distraherar oss än för tio år sedan, således blir vi bättre på distraktion.

Som tur är finns många sätt att träna upp vår förmåga att lägga märke till våra mentala processer, förbättra vår fokusförmåga och vår förmåga att snabbt välja om vi behöver prioritera om.

Här kan du hitta övningar för medvetenhet, fokus & öppen uppmärksamhet.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg