Många goda erfarenheter av digitala möten enligt färsk undersökning

Många har goda erfarenheter av digitala möten, trots avstängda kameror och teknikstrul. Men hur är det med kroppspråket? Analysföretaget Demoskop har tillsammans med kroppsspråksexperten Mi Ridell gjort en undersökning om digitala möten.

Spara

Information om undersökningen

I samarbete med Mi Ridell är undersökningen gjord av Demoskop, inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen man fokuserar på är allmänheten i åldersgrupp 16 år och äldre. Under perioden 8-16 december, 2020 genomfördes undersökningen som omfattar 1186 intervjuer. Den är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val samt är pre-stratifierat.

Hur har vi fått det att fungera?

Resultat visar på den snabba omställning vi har gjort under den tid pandemin pågått och hur vi fått det att fungera, tekniken till trots.

  • 79% tycker att digitala möten fungerar bra.
  • 77% av de flesta svenskar har det senaste året erfarenhet av digitala möten.
  • 42% upplever att tekniken inte fungerar.

Många missar mimik och gester

Tyvärr visar undersökningen att många missar en av de digitala mötenas stora fördel, att man kan se varandras mimik och till viss del gester, genom att de har datorns kamera avstängd. Det är synd, menar Mi Ridell, som tror att ju mer vana vi blir vid dessa möten desto säkrare och mer bekväma kommer vi att känna oss och att vi vågar synas framför skärmen.

  • 4 % deltar i flera digitala möten samtidigt, vilket är förvånande data.
  • 57 % har upplevt avstängda kameror.
  • 1 % någon gång dessutom somnat.

Resultat påvisar positiva tendenser inför årets fortsatta digitala arbetssätt.

  • 88%, nästan alla, tycker att de får göra sin röst hörd.
  • 89% anser anser att de upplevt bra kommunikation.
  • 85%, anser att mötet varit meningsfullt.

Resultat påvisar positiva tendenser inför årets fortsatta digitala arbete och det är bra. Men vårt förhållningssätt till kameran, att se människors kroppsspråk och vikten av det är något vi aktivt behöver arbeta med.

De vanligaste plattformarna är Teams, Zoom och Skype.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg