Hör du dina kollegor lite för bra? Då behövs ljudmaskering

När man pratar om ljudmiljö och akustik på arbetsplatser, inte minst i öppna kontorslösningar som flexkontor och aktivitetsbaserade kontor, ligger fokus ofta på hur man tar bort ljud. Det finns gott om produkter och lösningar för att dämpa ekot i ett rum (allt ifrån traditionella akustiktak till absorberande mossväggar). Och i byggnadsprojekt ingår vanligtvis ingenjörer med akustisk kompetens vars uppdrag är att säkerställa att byggnaden uppnår kravspecifikationer för bullerisolering och vibrationer.

Spara

Problem i tysta kontor

Vad många kanske dock inte tänker på är att ett dämpat och välisolerat kontor kan få helt nya ljudproblem: En tryckande stämning som på ett tyst bibliotek, där minska lilla ljud hörs, där man knappt törs harkla sig och man måste viska för att inte störa kollegor. Detta leder i sin tur till att det blir svårt att koncentrera sig. Vår hörsel fungerar så att den automatisk snappar upp och börjar analysera mänskligt tal, även om vi egentligen inte är intresserade. Och vips så har vi tappat koncentrationen på det vi arbetade med. Dessutom kan man få problem med låg sekretess och oönskad överhörning. Samtal kan läcka ut från mötesrum och telefonbås, trots isolerande dörrar och väggar.

Eko, akustiktak och dämpning – så funkar akustik på kontoret.

Problemen i tysta kontor uppstår därför att det inte finns någon ljudmaskering. Ventilationsljud, människosorl, trafikbuller och ekon hjälper alla till att maskera samtal och små störande ljud. Om allt detta har dämpats bort behöver man alltså tillsätta ljud, för att få den maskerande effekten. Det finns olika sätt att tillföra ljudmaskering:

Bakgrundsmusik

Bakgrundsmusik är ett effektivt sätt att skapa ljudmaskering med en avslappnad stämning. Föreställ dig bara en liten restaurang eller hotellobby som är knäpptyst jämfört med om det finns svag musik i bakgrunden: Visst blir det lättare att slappna av med musik? Har ni ett litet kontor med få kollegor är kan ni säkert komma överens om vilken musik som ska spelas. I större kontor med fler människor blir det dock svårare: Alla har olika musiksmak, så vem ska bestämma vilken musik som ska spelas? En del kan bli störda av musik. Och större lokaler kräver mer komplexa ljudsystem. Då är det bäst att kontakta en professionell leverantör, som kan hjälpa till med installation av ljudsystem och leverera specialanpassade spellisteprenumerationer för arbetsplatser. Tänk på att arbetsplatser kan behöva licens från STIM och SAMI för att få spela upp musik..

Skräddarsydda ljudlandskap

Istället för musik (som ju riskerar att bli tjatigt eller störande) finns det leverantörer som kan fylla delar av kontoret med trivsamma, ljudmaskerande och koncentrationshöjande ljudlandskap. Det kan handla om inslag av naturljud, lövsus, och diskreta musikaliska ljudmattor som hjälper till att maskera önskade ljud och höja fokus. En fördel med detta är att det är en typ av ljud som bara ”finns där”, som inte blir tjatigt, och som bara saknas när det stängs av. Lite som att ha ett fönster öppet mot ett skogsparti och låta fågelsången diskret läcka in på kontoret.

Soundmasking-system med vitt eller rosa brus

Det finns också kommersiellt tillgängliga så kallade soundmasking-system, som är små högtalare som placeras ut i kontorslandskapet och spelar vitt eller rosa brus (white noise eller pink noise) på svag volym. Det är en sorts tekniskt brus som låter som test-bilden på TV ungefär, och som ska kunna maskera vissa svaga ljud. Det finns skilda uppfattningar både om hur väl detta fungerar och hur det påverkar vår hälsa.

Ljudduschar

Att tillsätta ljud i en kontorsmiljö är en komplicerad balansgång. Risken är att det tillsatta ljudet i sin tur skapar nya problem om det sprids till fel ytor och blir störande. Det mest effektiva sättet att kontrollera ljudspridningen är en ljudteknik som kallas för ljudduschar. En ljuddusch är en slags riktad högtalare, som inte sprider ljud åt alla håll. Skillnaden mellan riktat ljud och traditionella högtalare kan bäst jämföras med en ficklampa kontra glödlampa. En glödlampa lyser upp hela rummet medan en ficklampa endast den punkten som den riktar sig mot. På så vis kan man tillsätta ljud mycket lokalt, till exempel precis utanför ett konferensrum för att öka sekretessen eller i gångstråk mellan öppna flexytor, utan att ljudet som spelas upp sprids och stör runt omkring.

Se upp för falsk avskildhet!

Det är lätt att göra misstaget att tro att det som inte syns inte heller hörs. Att avskärma en yta i ett öppet kontorslandskap med endast draperier för att skapa sekretess – är inte det en bra idé? Nej, för ett draperi räcker inte för att isolera ljudet. Effekten kan bli att de som sitter bakom draperiet får känslan av att vara avskilda, och börjar prata med hög röst om privata ämnen utan att vara medvetna om att samtalet läcker ut och kan avlyssnas av personer utanför. Säkerställ därför att ytor som är avsedda att vara avskilja faktiskt är det, med isolerande dörrar, glas och vägg från golv till tak.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg