Ledarens svåra roll

Världen har förändrats, men ledarskapsverktygen har inte hängt med. Nu är det viktigare än någonsin att ha tydliga individuella mål och ett coachande ledarskap för att ett företag eller organisation ska nå sina mål.

Spara

Ledarens roll viktigare än någonsin

Ledarens roll har aldrig varit viktigare, men heller aldrig svårare. Kulturen ska stärkas, motivationen ska stärkas och kompetensen ska finnas för att lösa uppgifter. Där ledare fortsatt pratar om resultat och faktureringsgrader behöver medarbetare känna sig sedda och hörda.

Allt fler förstår att det behövs nya sätt att arbeta, speciellt för ledarna. Många organisationer och ledare upplever problem i den nya arbetsmiljön samtidigt som medarbetare ställer större krav på att kunna balansera arbete och privatliv på ett helt annat sätt än tidigare.

Ledarskap är ett hårt arbete

Vi har själva upplevt organisationers brist på både kunskap och processer för ett bra ledarskap under vårt arbetsliv. Många ledare har internrekryterats och saknar ofta en akademisk bakgrund. Ibland skickas nya ledare på en dyr utbildning och kommer tillbaks inspirerade, men inget förändras över tid. När ledaren mest arbetar med att fördela arbetsuppgifter och kontrollera resultat, istället för att leda och coacha så medarbetare utvecklas, är risken stor att medarbetare tappar motivation eller att man missar signalerna på en medarbetare som faktiskt inte mår bra.

En ledares arbete är svårt och ibland otacksamt vilket har lett till ökad stress och ohälsa. En orsak är att det i många organisationer är en kommunikation från toppen och ned där mellanchefen ofta blir förbisedd. Ledningen styrs också ofta av trender istället för att se var utvecklingsbehoven är störst.

Visioner eller finansiella mål skapar aldrig lönsamhet. Det är ett resultat av mänskligt beteende i organisationen. Det är i första linjen som resultatet på den sista raden skapas. ” - Petter Stordalen

Våra tips för att ledare ska bidra till att nå organisationens mål

  • Tydlig kommunikationsstrategi mellan varje led i organisationen. En ledning ska arbeta metodiskt och behöver kunskap från den operativa verksamheten för att kunna justera mål och planer.
  • En mellanchef behöver tydliga rutiner för hur strategiska planer ska omvandlas till operativa planer. En tydlig individuell plan för varje medarbetare med mål behövs tillsammans med kontinuerlig uppföljning. Det skapar engagemang och delaktighet hos medarbetarna. De blir sedda, har en tydlig plan och känner att de har möjligheter att påverka sin vardag.
  • Arbeta med internkommunikationen, den är lika viktigt som din externa kommunikation. När dina medarbetare uttrycker samma budskap som marknadsföringen får kunden en helhet. Det stärker image och varumärke.

Nå era mål

Som ledare med ansvar för en avdelning eller team, på vilket sätt arbetar du med att kommunicera ut målen och visionerna? Hur omvandlar du strategiska planer till operativa planer för dina medarbetare och grupper?

Mellanledare sitter på en mycket viktig uppgift. De ska omvandla de strategiska planerna och mål till operativa planer och mål för avdelningen eller teamet. De ska fånga feedback från sina medarbetare och förmedla resursbehovet till ledningen för att kunna möta satta mål och planer.

Som ledare vara tydlig och närvarande, samtidigt som du följer upp dina medarbetares arbete och mående. Det är viktigt att få kunskaper i hur man bemöter sina medarbetare i olika situationer. Hur hanterar man de svåra samtalen? Hur motiverar du en medarbetare? Vad är bra internkommunikation? Ser du tecken på stress eller sämre återhämtning?

Nå ditt företags visioner och mål genom era medarbetare – satsa på att ge era ledare rätt verktyg och förutsättningar.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg