Nej, individens behov är inte viktigare än verksamhetens i en hybrid* jobbvärld

Vi ska anpassa återgången till kontoren till behoven som finns. Det är kring det vi sitter och kliar oss i huvudet just nu; vad behöver vi för att lyckas i vår kärnverksamhet vilka är våra behov? Hur arbetar vi mest effektivt just hos oss? Och vari ligger det bra att återsamla sin klunga?

Spara

*Här menas ett flexibelt arbetsliv med hybridarbetsplatsen och som innebär att varva arbete från kontoret med hemarbete.

Många organisationer hävdar att deras verksamhet och affär är komplex och därför behöver vara snabbfotad och innovativ. En svårnavigerad ständigt pockande och föränderlig VUCA-värld kräver kanske inte mer av effektivitet utan mer av smartness, samarbete och hög nivå av agilitet och påhittighet. Tillhör du en sådan organisation som tycker ni behöver allas tankekraft och samarbete så är det kanske flera dagar tillsammans som behövs för er.

Har ni å andra sidan ett mer förutsägbart eller processtyrt arbetssätt så är kanske effektiviteten hemmavid lättare att behålla.

Allt beror på.

Människor är alltid, alltid, alltid främst sociala och samspelande

Alla behöver bränsle av andra. Interaktivitet, energi, bekräftelse. Men jag tycker diskussionerna just nu tenderar att kantra. Jag tycker det lutar åt för mycket fri vilja kring att få bestämma var man ska jobba och för lite åt arbetsgivarnas behov och beslut. Jag anar en rädsla hos arbetsgivare att bestämma. Istället låter man de anställa önska och välja – och självklart beskriver många att de är mer effektiva i sitt arbete hemma. Det är skönast, bekvämast och mest fritt hemma.

Men vänta nu.

I allt som skrivs om återgången till kontoret pratas det om BÅDE den egna effektiviteten/fokuset/ friheten hemma OCH om bränslet, idérikedomen och kunskapsöverföringen som sker när vi möts fysiskt på kontoret. För att inte tala om allas (med rätta) omsorgsfulla tankar runt de nyanställda. De behöver både kontakt och en plats. Vi behöver alltså både ock. Ändå får jag en känsla av att det är ”digitalt först” som kommer gälla för många organisationer.

Men då behöver man öka sin förståelse för att vi är sociala varelser som främjas mentalt och intellektuellt genom att fysiskt vara tillsammans. Medarbetare behöver kontoren för att över huvud taget kunna upprätthålla skaparförmågan, gynna nya idéer och bidra till organisationens utveckling. Samt för att ge varandra kunskapsöverföring.

Så, inför "The return to the office"

Fråga och var inlyssnande men våga också stå för att er organisation eller ditt team mår bra av att samla sin klunga!
Red ut:

  • Hur ser en bra balans ut mellan eget fokuserat arbete och tillgänglighet?
  • Ska vi ha två eller tre dagar på kontoret?
  • Ska alla få välja själva vilka dagar de vill eller bör ni ha en linje att gå följa?
  • Ska någon få jobba HELT hemma eller HELT på kontoret? Varför?
  • Riskerar vi att tappa innovativ mark och konkurrenskraft med var och en hemma hos sig?
  • Hur bibehåller vi en lärande kultur bäst?
  • Varför ska vi inte bara återgå till hur det var innan då vi alla var på jobbet jämt? Vad är egentligen skälen till en fullständig rockad?
  • Ska man genomföra sina friskvårdstimmar när man är hemma eftersom ni vill maxa samvaron när alla är på kontoret?
  • Behöver vi ändra något i hur vi säkerställer mental och fysisk friskvård?

Relaterade inlägg

Laddar inlägg