Undersökning väcker viktiga frågor inför 2021

Elefanten i rummet; hur produktiv är du egentligen när du arbetar på distans? Den frågan ligger till grund för polariseringen mellan chefer och anställda som framkommer i en färsk undersökning från november 2020.

Spara

Majoritet av chefer kämpar för att behålla kontrollen.

Undersökningen gjordes på riksnivå. 500 kontorsanställda och 500 chefer på medelstora företag besvarade frågor kring sitt arbete, utfört på distans under våren och hösten 2020 i samband med coronapandemin.

När pandemin slog till tidigt i våras så sattes många arbetsplatser på prov och vi snabbspolades direkt in i den framtida arbetsplats som vi tidigare spanat kring. Det flexibla arbetssättet har satts på prov under denna tid, när en majoritet har arbetat på distans utan några direkta förberedelser. Hur har detta fungerat? Vilka styrkor och svagheter kan vi identifiera? Hur leder man effektivt på distans?

Inte oväntat belyser undersökningen en polarisering mellan anställda och chefer kring distansarbete. Enligt den nya statistiken anser 80 procent av de kontorsanställda i Sverige att distansarbetet varit lyckat medan en majoritet av cheferna kämpat för att behålla kontrollen.

Vem bestämmer?

Undersökningen väcker mycket viktiga frågor även inför 2021. Forskaren från Handelshögskolan, Lena Lid Falkman, har tagit del av undersökningen. Lena pekar på att den visar unikt stora skillnader mellan de anställda och chefer – siffror som aldrig tidigare framkommit.

I statistiken kan man skönja att cheferna saknar redskap för att kontrollera produktiviteten. 22 procent av cheferna har angett att det under våren och hösten 2020 varit svårt att få allting gjort eftersom vissa delar av arbetet inte kan genomföras hemifrån.

Om en stor del av cheferna inte har kontroll på att de anställda levererar och fortfarande har sina viktigaste papper kvar i pärmen på kontoret, finns det stora skäl att tro att distansarbetet upphör efter pandemin, trots att de anställda varit mycket positiva till arbetssättet, menar Lena Lid Falkman.

Lena förutspår till och med att många konflikter kommer att blossa upp på företagen när alla anställda kallas tillbaka till kontoret efter pandemin. Den misstro som präglat ledarskapet på många arbetsplatser underbygger att en majoritet av cheferna kommer att undvika distansarbete om de kan – trots att 80 procent av de anställda uppger att de uppskattar att slippa resa och mår bra av distansarbete.

Jag får en känsla av att cheferna vill ha kontroll snarare än att de anställda under våren och hösten 2020 gjort ett dåligt jobb på distans. När jag intervjuat chefer i min forskning, säger de att ingen plötsligt börjar slarva eller strunta i jobbet. Där det brister – hos vissa anställda – där har man identifierat arbetsrelaterade problem tidigare, säger Lena Lid Falkman.

Lena Lid Falkman varnar för konflikter

Den frågan man nu måste ta ställning till är hur man vill arbeta när pandemin är slut: Vem avgör var vårens arbete ska utföras – experten, det vill säga den anställde – eller chefen? Och måste alla tillbaka till arbetsplatsen? Vågar chefen inte individanpassa, när många anställda nu uttalat att de mår bra av att slippa resa tack vare distansarbetet under pandemin? Eller behöver vi vara på kontoret för att få samhörighet och kreativitet, frågar sig Lena Lid Falkman.
Här varnar Lena Lid Falkman för att konflikter kan utvecklas om de anställda lyfter fram att de helst vill arbeta på distans och får ett nej av chefen.

Här kan du ta del av hela rapporten.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg