Utveckling av medarbetare - Ta del av 4 Varför

När världen förändras snabbt behöver företag hänga med. Se till att era medarbetare kontinuerligt utvecklas. Hur låter ni era medarbetare utvecklas idag? Ta del av 4 varför i detta kunskapsinlägg.

Spara

Se till att ha kontinuerlig utveckling

Visst är det viktigt att optimera en individs färdigheter för en viss roll. Men det handlar också om ett kontinuerligt lärande som hjälper medarbetare att ta ytterligare steg på sina individuella karriärväg. Medarbetaren behöver äga sin utveckling men det är också till arbetsgivarens fördel att uppmuntra fortsatt utbildning. Detta genom att tillhandahålla eller underlätta interna och externa möjligheter för lärande.

När ni prioriterar utveckling av medarbetare säkerställer ni att teammedlemmarnas kompetens fortsätter att stärkas i enlighet med branschtrender och bästa praxis.
Se till att era medarbetare blir attraktiva för andra företag. Om företag satsade på personalutveckling skulle 94 procent av de anställda stanna längre, enligt Clear Company.

Ta del av 4 "Varför"- värden som ger dig anledning till att satsa mer på utveckling av medarbetare:

1. Lojalitet – få medarbetare att stanna längre

Ingen vill ha en återvändsgränd, ett jobb på ett företag som inte värdesätter sina anställda. Rekordmånga anställda lämnar för närvarande sina jobb på jakt efter bättre arbetsgivare som ger möjlighet till karriärutveckling. En annan anledning till att anställda slutar jobbet beror på bristande möjligheter till balans mellan arbete och fritid.

I en höstrapport från Monster 2021 sa 45 procent av de tillfrågade anställda att de skulle vara mer benägna att stanna kvar på sina nuvarande jobb om de erbjöds mer utbildning. Utveckla dina anställdas kunskaper och de kommer att belöna dig med förbättrad prestation och högre lojalitet.

Medarbetarutveckling är en långsiktig investering som kan hjälpa till att behålla dina talanger. Med 45 procent av svenskarna som överväger att leta efter ett nytt jobb under de kommande 12 månaderna, enligt Microsofts undersökning från augusti 2021, är det viktigare än någonsin att avsätta resurser för att behålla anställda.

2. Bättre resultat – öka produktiviteten

En amerikansk undersökning från ClearCompany visar att 74 procent av medarbetare menar att bristande utveckling hindrar dem från att nå sin fulla potential. Endast 29 procent av organisationerna i undersökningen hade tydliga utvecklingsplaner vilket medförde att många anställda kände sig undervärderade och underutvecklade. Det kommer oundvikligen att leda till en oengagerad personalstyrka och högre omsättning.

Att investera i medarbetarutveckling gör att dina medarbetar mår bra och presterar bättre. Utvecklingsmöjligheter förbättrar produktiviteten. Så enkelt är det. Att låta anställda bygga upp sina färdigheter och kunskaper ökar deras självförtroende, vilket gör att de utför arbetet mer effektivt och produktivt.

3. Attrahera nya talanger

Medarbetarutveckling är en attraktiv personalförmån. Om du inte börjar investera i ditt team och utveckla dina medarbetare, kommer de att hitta någon annan arbetsgivare som erbjuder det. Konkurrensen att finna ny personal är tuff i många yrken och det gäller att visa att ni har en plan och ett engagemang i medarbetarna.

4. Företag som investerar i medarbetarutveckling är mer lönsamma

Utbildning och utvecklingsplaner ökar inte bara produktiviteten, medarbetarutveckling ökar också lönsamheten. När företag erbjuder tydliga utvecklingsprogram har de en 24 procent högre vinstmarginal och 218 procent högre inkomst per anställd än företag utan utvecklingsprogram, enligt Forbes.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg