Vad är en arbetsplatsstrategi och varför behövs den?

För att skapa en framgångsrik arbetsplatsstrategi där medarbetarna trivs och känner sig motiverade räcker det inte med att bara tillhandahålla ett kontor.

Spara

Framtidens konkurrensfaktor stavas Medarbetarupplevelse

Våra kontorsarbetsplatser har genom årtiondena i grunden ofta varit en och samma fysiska plats där allt arbete har utförts mellan givna tidpunkter från i princip ett och samma arbetsbord. De flesta kontor har sett likadana ut (egna skrivbord i rum eller öppen miljö, förvaring, mötesrum och fikaplats) och de har mest betraktats som en kostnadspost i budgeten. En del har gått till sin arbetsplats mest för att tjäna sitt levebröd, inte för att de känner ett engagemang i sina arbetsuppgifter. Framtidens konkurrensfaktor stavas Medarbetarupplevelse (Employee Experience, EX). Ett skifte från att skapa arbetsplatser där vi utgår ifrån att medarbetarna måste jobba, till att skapa arbetsplatser där medarbetarna vill arbeta och vara.

Arbetsplatsstrategin svarar på hur vi skapar bästa Medarbetarupplevelsen

I en Arbetsplatsstrategi svarar organisationen på hur de tänker skapa en genuin och framgångsrik Medarbetarupplevelse utifrån samspelet mellan människa, plats och teknik. Det behövs en uttalad plan för hur man ska arbeta tillsammans och vad för slags kontor och andra arbetsplatser, digitala verktyg och ledar- & medarbetarskap som behövs för att stödja det på bästa sätt. Medarbetarnas engagemang är slutmålet. Att nuvarande och potentiella nya medarbetare attraheras av att arbeta i organisationen och där ges förutsättningar att leverera Kundupplevelser i världsklass (Customer Experience, CX).

Medarbetarupplevelsen måste spegla den bästa kundupplevelsen

En framgångsrik medarbetarupplevelse måste spegla den bästa kundupplevelsen. Om ett affärsmål t.ex. är att främja innovation måste kontoret i sin layout, funktionalitet och design och de digitala verktygen m.m. utformas för att stödja det arbetet på bästa sätt. Arbetsplatsstrategin formar ett slag Best Practice för hur, var och med vilka digitala verktyg jag/vi utför arbetet bäst för att vi som både individer, team och organisation ska nå våra mål.

Någon måste äga Arbetsplatsstrategin

Medarbetarupplevelsen är summan av allt som en anställd upplever under sin tid i organisationen. Själva Arbetsplatsstrategin är därför ett strategiskt initiativ som måste involvera allt från Fastighet, Facility Management och IT till HR, Intern kommunikation och Marknad. Detta gäller inte bara i projektform vid en eventuell implementering av ett ”nytt arbetssätt & kontor”. En organisation bör ha en struktur och en roll/ansvarig i linjeverksamheten för själva Arbetsplatsstrategin och hur den bästa Medarbetarupplevelsen ska skapas, bevaras och vidareutvecklas. En roll/ansvarig som verkar i samarbete och genomförande tillsammans med Fastighet, Facility Management, IT, HR, Intern kommunikation och Marknad, men som i sig också har mandat att kravställa utifrån strategin.

Viktigare är någonsin med en tydlig viljeriktning

När flertalet kontor nu står tomma, under den pågående Covid-19 pandemin, är det många som frågar sig vad vi ska med dem till. Många har upptäckt nya fördelar med att arbeta hemifrån och därmed mer flexibelt och mobilt. Samtidigt längtar vi efter att få ses i verkligheten för det är oftast i mötet med andra människor vi utvecklas, får energi, skapar nya idéer och känner en tillhörighet som får oss att arbeta mot samma mål och må bra. Hur kan vi ta det bästa från ”båda världar”? Vad är det ”nya normala”?

Den situation vi nu befinner oss i gör det viktigare är någonsin med en tydlig viljeriktning. Nöjda medarbetare förväntar sig meningsfulla arbetsuppgifter, i en härlig företagskultur, ett gott ledarskap och arbetsprocesser som flyter i en väl anpassad arbetsmiljö med modern teknik. Igår såg lösningen för detta ut på ett sätt, imorgon på något annat sätt. Här behöver nu alla organisationer sätta sig i förarsätet för sin egen utvecklingsresa och säkerställa att medarbetarna helt enkelt känner WOW – vad det är bra att arbeta just där jag är!

Relaterade inlägg

Laddar inlägg