Välmående genom tydliga mål och bra feedback

Att ledarskapet har en stor betydelse för en välmående arbetsplats, det vet de flesta. Men vilka är nycklarna till att lyckas som ledare? Vilket ansvar har du som ledare? Hur kan du agera för ett ökat välmående?

Spara

Den perfekta ledaren

Vi vill att ledaren ser oss, förstår våra individuella behov och hjälper oss att växa i våra roller. Vi vill ha en ledare som är tydlig med förväntningar i arbetet och som kan hjälpa oss att bromsa när det blir för mycket. Vi vill ha en ledare som inspirerar oss. Det är inte lätt att vara ledare idag. Kulturen i företaget ska växa, kompetenser ska säkerställas för att leverera och motivationen ska stärkas. Hur ska man lyckas med allt detta?

Samlad bild av forskning

Andreas Wallo, biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet och en av författarna till kunskapssammanställningen ”Ledarskap för hälsa och välbefinnande” säger att den samlade bilden av forskning på området visar att ledarskap har betydelse för anställdas hälsa och välbefinnande. Särskilt viktigt tycks vara att medarbetaren känner sig sedd, inspirerad och motiverad i sitt arbete och får det stöd den behöver.

De ledare som lyckas vara tillgängliga, inkluderande och inspirerande lyckas väl och beteendet har goda hälsoeffekter.

Ledare behöver rätt verktyg för skapa och kommunicera ut organisationens mål så att alla är med på resan. Ledaren ska även kunna se och fånga upp utmaningar i tid. Utan rätt information blir ledarskapet en väldigt svår uppgift, därför måste medarbetare få rätt stöd och verktyg för att reflektera och kommunicera på ett öppet och ärligt sätt med sin ledare. Idag finns verktyget leeder.io, som ger rätt verktyg till ledarna i sitt operativa arbete. Det är ett verktyg som stärker viktiga delar för att skapa motivation och välmående i en organisation. Ledarskapet måste anpassas efter varje situation och varje medarbetares förutsättningar.

Det finns en motivationsformel, tydliga mål x bra feedback = motivation. Det är en enkel formel men utifrån våra erfarenheter svårt att lyckas med i praktiken. Vi reder ut punkterna och ger er några tips på vägen.

Tydliga mål

Tydlighet i organisationens strategier och mål skapar trygghet. När man som medarbetare inkluderas i den resan skapas kraft. Utan tydliga mål vet du inte vad du ska leda mot.

Vi pratar ofta om virvelvinden, den operativa vardagen i organisationen. Där sker sällan utvecklingen, utan det handlar om att förvalta och leverera till kunder. Virvelvinden är faktiskt en comfort zone, en trygg plats. Det är en plats som är känd för dig, du vet i stora drag vad som kommer att hända under arbetsdagarna och har kunskapen att lösa uppgifterna framför dig.

Utveckling, det sker utanför. Det är när ni tar er tiden att reflektera och prata utvecklingsmål. Det är när ni tar er tid att fundera ut nya planer och mål för er organisation och för dig som människa i den. Tid för reflektion och dialog, tar ni er den tiden?

Två punkter som ökar motivationen och stärker era chanser att nå organisationens målsättningar.

  • Var tydlig med organisationens mål. Hur resan ser ut närmaste åren och vad organisationen vill i framtiden. Skapa mål som engagerar, inte bara hårda monetära mål som ägarna tycker om. Jobba inte med för många mål, utan se till att det är väl formulerade.
  • Ge mandat till ledarna och medarbetare i organisationen, bryt ned de långsiktiga utvecklingsmålen till operativa planer och aktiviteter. Det skapar en delaktighet där alla känner att de bidrar med aktiviteter för att nå organisationen mål. Det finns bra målstyrningsverktyg tillgängliga som kan hjälpa er.

Bra feedback

Som ledare har du möjlighet att sätta gränser och hjälpa dina medarbetare att bibehålla en balans i arbetet och faktiskt även i privatlivet.

Ett företag är konstruerat att få ut så mycket resultat från så få resurser som möjligt. Så är det alltid, det är mekanismen. Alltså är människorna som leder de som kan sätta gränserna och rimliga förväntningar. Ansvaret är stort hos ledarna, men det är sanningen. En medarbetare kan rationalisera sitt arbete, göra det bättre och snabbare. Det ger sällan mer tid att vila och återhämta sig, oftast fyller då organisationen på med mer uppgifter när en resurs har tid över. Där har ledaren en viktig roll att balansera arbetsmängder. Prata om det i era utvecklingssamtal, ha korta samtal ofta.

Kulturen, är den tydlig? Många har skapat värdeord och visioner, men används de aktivt i samtal och utvecklingsprocesser. Ett tips vi alltid ger till organisationer är att använda värdeorden i feedback. När ni har samtal, ge ris och ros utifrån företagets värderingar. Det ska inte handla om hur du som ledare tycker utan det ska förankras i företagets värderingar. Ett väldigt bra sätt att jobba när det kommer till svårare samtal där man behöver diskutera beteenden mm.

Sammanfattningsvis:

  • Se till att ni är tydliga i organisationens långsiktiga och kortsiktiga mål. Inkludera medarbetarna med egna utvecklingsmål som även stärker organisationens växt. Det ger meningsfullhet och motivation
  • Var tillgänglig som ledare Ge feedback och lyssna ofta. Ge medarbetare vektyg för att kunna självreflektera för att skapa förutsättningar till bättre samtal där du kan fånga utmaningar i tid.

Lycka till!

Relaterade inlägg

Laddar inlägg