Varför lekfullhet och öppenhet?

Hur kommer det sig att kreativa och lekfulla arbetsmiljöer är mer populära att arbeta vid och listas som de mest attraktiva arbetsgivarna?

Spara

Förändringsarbete

Givetvis räcker det inte för ett företag att skapa lekfulla miljöer som ingen vågar att använda. Lekfullhet i sig handlar inte om att skapa lekfulla miljöer, utan om att sätta igång ett förändringsarbete där personerna i ledande positioner behöver syna sina egna sömmar.

Hur skapas lekfullhet och öppenhet?

Ledningen behöver lyfta blicken och se hur attraktiva arbetsplatserna arbetar och förhåller sig i just dessa viktiga frågor. Hur skapas det interna lekfulla klimatet som skapar trygghet på arbetsplatsen och som för individerna tillsammans framåt för att nå nya gemensamma mål?

Om vi drar en jämförelse ifrån vår uppväxt så hade vi inte några svårigheter som barn att leka på dagarna. Det fanns ingen prestige och våra förebilder som drev verksamheterna kunde givetvis vara med i lekarna på samma villkor. Ingen brydde sig om vilket område vi bodde i, pressvecken på byxorna eller våra klädval. Allt det var sekundärt. Desto mer udda (nytänkande), desto bättre. Våra fördomar var få. Det handlade väldigt lite om vår utsida och väldigt mycket om att just utveckla det som fanns innanför kläderna. Problemlösning, lösningsorienterat tänkande och att få möjligheten att tänka långt utanför boxen.

Lekfullhet är inte barnsligt utan moget

Hur utvecklar lekfullhet oss?

Mycket handlar om pedagogik från de människor som leder oss. Att de skapar trygghet med en gemenskap där man bry sig om och respektera varandra.

”Ni som tycker att lekfullhet är barnsligt är helt enkelt fel ute”.

Lekfullhet förenar människor och får oss att lära känna varandra på ett djupare plan. Vi vågar ge mer utav oss själva om vi lär att känna varandra. Där varken titlar eller kostymer har någon betydelse. En frizon som skapar ett förtroende på ett starkare plan för att komma framåt.

En del av oss är dåliga förlorare, en del tar en förlust med en klackspark, några kommer med nya ideér och det finns även personer som knyter ihop säcken för att få oss att gå åt samma håll. Allt detta kan ske utan att vi ens kategoriserar in varandra efter titlar, vi ger automatiskt ifrån oss det vi kan bidra med utifrån vår egna styrkor när vi arbetar tillsammans som lag.

Olika färdigheter

Vi är i grunden alla olika och har alla olika färdigheter som vi är olika bra på. Det gäller att vi nyttjar dom tillsammans, inte placerar oss var för sig vid varsitt skrivbord under arbetstimmarna och sedan tror att det skapar något nytt eller ger det självförtroendet som behövs för att utveckla bolaget

Generation X, Y, Z har ett betydligt större behov av meningsfullhet.

Rädsla genererar inte lekfullhet och kreativitet

Idag ges inte alla möjligheten att få delge sina tankar. Väldigt många får inte ens lära känna alla sina kollegor eller upplever att det finns ett sådant klimat på deras arbetsplats. En del anställda vet inte vart nya idéer kan lämnas eller om dom ens vågar att yppa nya idéer. Idéerna som kanske är början på något nytt!

Ni som tycker lekfullhet är barnsligt behöver tänka om. Rädsla kan få vem som helst att sluta att tänka eller försvara en roll som tar allt för mycket energi att försöka upprätthålla. De yngre generationerna är inte som baby boomers som är födda på 40-50-talet utan har helt andra referensramar. Generation X, Y, Z har ett betydligt större behov av meningsfullhet genom utvecklingsmöjligheter och att få vara en del i utvecklingen för att trivas. Läs mer om generation X,Y och Z här

Vi tror att framtiden består mindre av chefer som säger till vad du ska göra och mer av ledare som känner in vindarna längst ut i organisationen, åt vilket håll dom ska styra bolaget åt.

Frågor

  • Hur väl känner alla anställda de personerna som är i ledande positioner?
  • Hur många gånger är ledande personer med i lekfulla sammanhang (förutom årets kickoff)?
  • Hur kan ni öka interaktionen på er arbetsplats mellan alla team och avdelningar?

Tips

  • Försök insiktsfullt bjuda på dina egna brister, för att skapa det förtroende som du önskar att få tillbaka.
  • Kategorisera ert företag gentemot konkurrenterna med X & Y-axlar med värdeskapande mål (t.ex. nytänkande och modernt).
  • Få in en lekfullhet på ett naturligt sätt genom att engagera era medarbetare i arbetet för ökad sammanhållning och för att få bort ett osunt hierarkiskt klimat.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg