Flexibel akustik i framtidens föreläsningssal

Hur utformas en hörsal anpassad till både föreläsningar och musikframträdanden? Hur ska akustiken vara när kraven varierar för olika aktiviteter? I Kungliga Vetenskapsakademins (KVA) hörsal Beijersalen var svaret ett efterklangssystem.

Spara

Vad är ett efterklangsystem?

Ett efterklangsystem är ett omfattande mikrofon- och högtalarsystem anpassat till en lokal, det finns mikrofoner och högtalare lite överallt i lokalen framförallt i taket. Mikrofoner tar upp ljud i lokalen, ljudet behandlas och återges sedan via högtalarsystemet. I systemet kan väljas att bara ta upp ljudet från en del av lokalen exempelvis scenen eller publikytan eller hela lokalen. Under ljudbehandlingen väljs om ljudet ska förstärkas och vilka frekvenser det gäller och/eller om systemet ska addera reflexer och därmed öka efterklangstiden.

Akustiken i en sal med efterklangsystem

Lokalens ytskikt (golv, väggar, tak etc.) anpassas ofta, men inte alltid, till att vara väldigt dämpade så att det blir efterklangsystemets mikrofoner och högtalare som blir dominerande och bestämmer lokalens akustik. Via efterklangsystemet kan exempelvis ljudet från scenen förstärkas och skickas till publiken och vice versa. Efterklangstiden kan då också varieras från lokalens grundläggande efterklangstid (när systemet är avstängt) till att den blir längre. Akustikkonsultens jobb är att designa rätt grundläggande rumsakustik och kan även kravställa vad ett efterklangssystem ska göra. Att tänka på helheten för lokalens akustik helt enkelt.

Beijersalen

Kungliga vetenskapsakademins hörsal Beijersalen är anpassad till föreläsning såväl som musikframträdanden. Här ha man utformat ljudmiljön så att den grundläggande efterklangstiden är lämplig för lokalen och efterklangssystemet. Installationen för högtalare och mikrofoner har gjorts så diskret som möjligt.

När det är föreläsning kan systemet anpassas till att förstärka föreläsarens röst till publiken utan att addera efterklang som gör talet otydligt. Vid ett musikframträdande kan efterklangstid väljas utifrån vad som passar musiken. Skulle en kammarmusikorkester spela är det exempelvis lämpligt med längre efterklangtid jämfört med en jazzkonsert. Vilken akustik som önskas väljs via styrsystemet.

Varför ett efterklangssystem?

Ett efterklangssystem är anpassningsbart i realtid. När det uppstår en dialog eller diskussion under en föreläsning kan systemet ställas in på förstärkning av åhörare. Läs mer om Voice-Lift. När det är musik, kan klangen göras längre. Dock avråder vi från användning av konstgjord klang när salen i första hand är ämnad för musik.

I en hörsal måste det också finnas hörhjälpmedel. Detta system som kan ta upp ljud både från föreläsare och publik för att sedan skickas vidare till ex. en hörslinga. Traditionellt brukar föreläsaren ha en mygga och till publiken skickas en trådlös handhållen mikrofon runt till den i publiken som har något att säga. Detta är en teknik som kräver att man vill och kan hantera detta. Med ett efterklangsystem finns det många mikrofoner som kan ta upp ljud från både föreläsare och publik utan någon manuell hantering. Andra fördelar som kommer med ett efterklangssystem är exempelvis vid filmvisning kan efterklangssystemets högtalare återge delar av surroundljudet.

Slutsats

Genom av att tillämpa av ett efterklangsystem i Beijersalen erbjuds en flexibel akustik som i första hand passar till föreläsning men som enkelt ställs om för musikframträdanden. Vid föreläsning kan efterklangssystemet förstärka enbart föreläsare eller både föreläsare och publik och skapa en bättre förutsättning för dialog. Mikrofoner och högtalare i systemet kan också användas till annat som hörselhjälpmedel och återgivning av programljud.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg