VoiceLift - Det demokratiska ljudsystemet

I konferenssalar och stora mötesrum är det ofta svårt för de som sitter längre bort att komma till tals, den lösa mikrofonen är alltid någon annanstans! Men det finns ett ljudsystem som förstärker allas röster, ett voicelift-system.

Spara

Vad är ett voicelift-system?

Voicelift är ljudsystem som förstärker rösten från alla talare till alla åhörare. Ett voicelift-system skiljer sig från ett traditionellt högtalarsystem. Med ett traditionellt högtalarsystem på en konsert/konferens förstärks ljudet från podiet med talaren/sångaren mycket, det råder inga tvivel om att ljudet kommer från högtalarsystemet.

Ett voicelift-system är mycket mer diskret. Det förstärker ljudet från alla talare så att lyssnare långt ifrån hör talaren ungefär lika mycket som personen nära talaren. Systemet kan alltså kompensera för de akustiska förluster som sker med ökat avstånd från lyssnaren.

Demokratiskt och flexibelt konferensklimat

Voicelift är lämpligt i många olika typer av lokaler där många deltagare förväntas delta aktivt. Två intressanta rum som har voicelift-system är Beijersalen (på Kungliga vetenskapsakademin) och humanistiska teatern (på Uppsala universitet). Även om grundfunktionen är att alla röster förstärks automatiskt, kan systemet ställas om med en knapptryckning, så att det enbart är en talare/position som förstärks.

Digitala möten

Vid digitala möten är det viktigt att det finns mikrofoner i rummet som kan fånga upp rösten från alla deltagare lika bra. I ett voicelift-system ingår redan ett system med fasta mikrofoner som även kan användas till digitala möten.

En mer naturlig förstärkning av rösten

Med ett väldesignat voicelift-system låter förstärkningen mer naturlig och lyssnaren kanske inte alls är medveten om att ljudet förstärkts. Först när systemet stängs av hör man den förstärkning och effekt som voicelift-systemet har. Ljud kan förstärkas upp till en viss gräns för att det fortfarande ska låta som om ljudet kommer från den ursprungliga källan och inte högtalaren. Denna effekt kallas HAAS-effekten.

Många mikrofoner och högtalare

Tekniken i ett voicelift-system kan se ut på lite olika sätt men systemet består vanligtvis av många mikrofoner och många högtalare. Mikrofoner och högtalare kan till exempel vara infällda i undertaket, vilket ger en väldigt diskret installation. Systemet kan göras mer eller mindre automatiska, diskreta och lättanvända. Det kan ingå som en funktion i ett efterklangssystem, läs mer här.

Ett voicelift-system kan också bestå av ett högtalarsystem och många svanhalsmikrofoner, en vid varje person. En sådan lösning är mindre diskret och kväver att talaren aktivt måste hantera mikrofonen. Det är inte alla som gillar att hantera och prata in i en svanshalsmikrofon och en sådan lösning kan resultera i att utrustningen står oanvänd på fönsterbrädet.

Slutsats

Utformning av voicelift-system är beroende på hur lokalen ser ut. Ett väldesignat voicelift-system kan ge förstärkning av en talare utan att talaren själv behöver bry sig om tekniken. Förstärkningen är tillräcklig men lyssnaren är inte medveten om att ljudet förstärks. Teknik som opererar i det dolda helt enkelt! Mikrofonsystemet som hör till voiceliftsystemet förbättrar också kvaliteten på digitala möten. Den rumsakustiska designen är också viktigt för ett voicelift-system och digitala möten. En perfekt balans mellan rummets utformning, möblering och ljudsystem kan utformas i samarbete med en duktig akustiker.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg