FOMO är mötesplatsens feng shui

Människan är social och söker av naturen sammanhang och gemenskap. Vi lockas till varandra och vill interagera, ständigt. Läs - Varför behöver människor mötas?. Men hur bygger vi bra mötesplatser?

Spara

FOMO

Den absoluta största attrahenten, lockelsen, till en mötesplats är faktiskt vi själva! I uttrycket FOMO - Fear of Missing Out - finns en klart relevant poäng. Fear of Missing Out kan beskrivas som rädslan av att gå miste om något positivt du tror att andra upplever, men inte du själv. En känsla av att vara på fel plats vid fel tidpunkt eller att ha förlorat något du egentligen aldrig har haft.

Låt oss ta en restaurang som exempel. De flesta av oss kan förnimma känslan av att vara i en ny stad, på jakt efter en bit mat, utan given destination. Det är sällan vi i en sådan situation väljer en helt folktom restaurang. Vi vill inte vara de enda gästerna. Detsamma gäller uteserveringar, till exempel placerade runt ett torg. Fastän stolar och bord står rygg i rygg, sätter vi oss hellre på den uteservering där det redan finns gäster. Varför? Vi är genetiskt kodade att sälla oss till gruppen. Vi litar på andras omdöme och vi vill inte missa chansen att uppleva någonting. Människan är också generaliserande som överlevnadsstrategi. Att ta ett beslut utifrån andras val är i sig energisparande, någon annan har lagt kraft på analysen.

Det här är en vetskap både restaurangägare och inredningsarkitekter har. Kyparen placerar gärna de första gästerna centralt i lokalen, nära entrén eller allra helst innanför ett fönster som syns från gatan. Vi arkitekter ritar rum och möbleringar som funkar att skärma av, glesa ut eller täta, beroende på dag i veckan, säsonger och olika evenemang. Dynamiken ska leva.

HÄNDELSER

Den andra pusselbiten för att skapa en bra mötesplats genererar en nästan lika intensiv dragningskraft som vi själva: händelser som sådana. Det är till och med så att vi hellre väljer en plats där det pågår aktiviteter som till viss del kan störa oss, framför att sitta på en helt öde mötesplats. Kreativitet främjas av att det händer en del runt omkring. Exempel på detta är samtal från bordsgrannar, visst trafikbrus och utropen till tågavgångar. Bakgrundsbrus får både fokus att vändas till uppgiften samtidigt som våra sinnen väcks upp. En bra kreativ plats för möten attraherar många sinnen samtidigt på ett positivt sätt. Visuella intryck, spännande eller härliga dofter, rätt typ av musik och material som förstärker platsens identitet.

SITTPLATSER

Tänk på vilken mötesplats som helst. Finns det sittplatser? Ingen slump. Sittplatser har en tydlig funktion i sig, att stanna på en plats. Sittplatser har därför även ett tydligt symbolvärde. Här kan man vara. En generös trappa, ett par bänkar eller en servering längs ett stråk, inomhus eller utomhus, signalerar att här finns en plats. En plats där man kan stanna, uppehålla sig, bestämma träff och mötas.

TILLHÖRIGHET

Tillhörighet är den fjärde viktiga attrahenten. För ett lyckat möte behöver vi känna tillhörighet. Känslan av att vara på rätt plats och att själv passa in ger trygghet. När vi människor känner till spelregler, underliggande koder osv har vi lättare att ta nästa steg till att samarbeta och interagera. I vårt arbete som arkitekter börjar vi ofta med att fråga efter de gemensamma nämnare och värdeord som definierar ett företag, för att sedan skapa en miljö som förstärker och påminner om dessa.

Andra människor, händelser, sittplatser och känslan av tillhörighet är en bra grund för att skapa attraktiva mötesplatser. Om vi dessutom skapar en känsla av att ”alla andra är här” – då har vi en mötesplats med riktigt god feng shui.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg