Kan företag rättfärdiga en investering i biofilisk design?

För god mental hälsa och välbefinnande borde vi spendera minst 120 minuter ute varje vecka. En organisation presterar bättre när anställda är friska, motiverade och fokuserade. En utmaning är dock att många tillbringar 90% av sina liv inomhus.

Spara

Förlorad produktivitet och ohälsa = kostnader

Mer än 130 miljoner dagar går förlorade i ren frånvaro varje år och enligt en nyligen genomförd studie spenderar den genomsnittliga medarbetaren endast 2 immar och 53 minuter med att arbeta produktivt.

I en annan studie, genomförd på Harvard Business School såg man att öppna kontorslandskap minskade interaktion mellan människor med 70%. Samtidigt ökade e-postmeddelanden med nästan 50% . Detta kan man onekligen ses som en "samarbetsdödare". Öppet landskap visar sig är distraherande med väldigt lite integritet. Denna öppna kontorslandskap miljö har blivit en arbetsmiljö som på något sätt blivit motsatsen till vad den var tänkt att vara.

Följande statistik belyser kostnaden för anställdas ohälsa och frånvaro

 • Enligt Socialförsäkringsverket är den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sverige cirka 10 sjukdagar per år per anställd.
 • Ungefärlig kostnad för en kvalificerande sjukdag är 5% av de anställdas månadslön.
 • Ungefärlig kostnad för en sjukdag under kortvarig sjukfrånvaro är 10% av de anställdas lön.
 • Ungefärlig kostnad för en sjukdag under långvarig sjukfrånvaro är 2,5% av anställdas lön.
 • Medianinkomsten i Sverige är 32 400 SEK.

Med ovanstående data kan vi beräkna att en genomsnittlig 10-dagars sjukfrånvaro för en anställd med medianinkomst skulle kosta verksamheten 30 780 SEK. Om verksamheten har 50 anställda skulle detta innebära en årlig kostnad på 1 539 000 SEK.

Personalkostnader utgör vanligtvis cirka 90% av företagets driftskostnader, så allt som påverkar produktiviteten eller personalens förmåga att vara produktiv är en anledning till oro. En liten skillnad i båda fallen kan ha stor effekt.

Spendera mer tid ute

En nyligen genomförd Ambius-undersökning av 1 000 kontorsarbetare visar på att 35% har tur att få möjlighet till 15 minuters utomhustid under en typisk arbetsdag. För en god mental hälsa och välbefinnande borde vi spendera minst 120 minuter ute varje vecka. En organisation presterar bättre när medarbetare är friska, motiverade och fokuserade. Ändå tillbringar medarbetare 90% av sitt arbetsliv i byggnader. Det är onekligen en utmaning om man vill påverka personalens välbefinnande och engagemang positivt.

Tid spenderat inomhus

Människors attraktion mot naturen har inneburit att element av biofilisk design snabbt blir en viktig del av hållbar utveckling och normen för det moderna kontoret. Forskning stödjer ökning av:

 • Välbefinnande
 • Kognitiv funktion (de mentala processerna vid resonemang, beslutsfattande och minne)
 • Produktivitet
 • Personalretention
 • Kreativitet

Läs mer hur växter bidrar till ökat välmående

Företag måste göra mer för att aktivt uppmuntra positiva resultat. Biofiliska elementa ökar välbefinnandet och produktiviteten, ger anställda en känsla av tillhörighet och fortsätter att imponera på kunder och besökare. För företag som vill demonstrera ett hållbart, produktivt tänkesätt, sänka rekryteringskostnaderna och attrahera de bästa talangerna, är biofilisk design mycket viktigt.

Ett affärsvärde för biofil design

Biofil design är en designstrategi som stöder människans medfödda koppling till naturen för att främja hälsa och välbefinnande.

Hur påverkar din kontorsmiljö dina medarbetare? För att svara på detta behöver du data. Att få dessa uppgifter innebär inte alltid nya undersökningar eller ny forskning. Ditt företag har förmodligen redan denna data uppdelad över olika funktioner. Om inte så finns många undersökningar man kan genomföra kopplat till kontorsmiljö.

Den viktigaste möjligheten för verksamheten ligger i överlappningen av data från tre källor. X markerar platsen där skatten är begravd: sambandet mellan personal, kontorslokaler och ekonomiska resultat.

När företag bättre förstår förhållandet mellan de fysiska och ”mänskliga” faktorerna när det gäller finansiella mått mätt, kan de hitta sina affärsmässiga värden till att investera i en renoverad - eller till och med ny kontorslayout - som förbättrar produktiviteten och engagemanget och välbefinnandet för deras medarbetare.

Vilken nivå av förändring är rätt för respektive företag?

I vilken utsträckning du införlivar nya välbefinnande element beror på dina resultat och din budget. Ju mer dramatiska kostnads konsekvenserna är, desto större och kanske mer angeläget är behovet av att anta biofil design i din miljö för att främja hälsa och välbefinnande.

3 nivåer till att integrera biofil design, ett välbefinnande i dina lokaler:

 • Standardmodellen ordnar komponenter som avdelare, färger och krukväxter på fantasifulla sätt för att ge några av fördelarna.
 • Den andra nivån integrerar hygienteknik med inredning och inkluderar luft- och handhygien lösningar.
 • Den sista nivån innehåller alla element i biofil design och ger maximala fördelar för välbefinnande, engagemang och produktivitet.

Små skillnader kan ha stor inverkan

Hälsa och välbefinnande påverkas starkt av väggarna som omger oss och landskapsinredning har förmågan att göra våra byggnader mer effektiva. Det behöver inte kosta en förmögenhet. Små skillnader kan ha stor inverkan. Tänk stort, men börja smått.

Effekterna blir större när människor kan säga något om några av dessa saker. Även mindre val resulterar i produktivitetsförbättringar på upp till 32%, potentiellt ännu mer i den nuvarande miljön där det är en utmaning för komfort att komma tillbaka till fysiska arbetsplatser.

Till och med en ensiffrig produktivitetsförbättring eller en liten minskning av anställdas frånvaro till följd av införande av biofil design kan uppväga de besparingar du kan göra genom att försöka sänka energikostnaderna eller hyra.

Detta är innan du ens överväger fördelarna personalens välbefinnande, kreativitet, engagemang och engagemang och en förbättrad uppfattning om ditt varumärke och rykte.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg