5 sätt att skapa förtroende för varumärket genom att vidta korrekta hälso- och hygienåtgärder

Arbetsplatsen som sådan har förändrats i en viss takt under de senaste åren, men Covid-19-pandemin påskyndade denna förändring och har snabbt reviderat hela idén om arbetsplatsen och dess funktion.

Spara

Det nya normala

Nu, mer än någonsin, måste anställda känna att företagen vidtar rätt säkerhetsåtgärder för att skydda dem då de kommer till sin arbetsplats. De saker som människor letar efter hos en arbetsgivare förändras precis som arbetsplatsen själv. Beanbag-stolar och ett bordtennisbord i fikarummet kommer inte längre att räcka för att medarbetarna ska vara nöjda och företagets varumärke måste stämma överens med de behov som vår nya verklighet skapar eller riskera att hamna efter för gott vad gäller “employer branding”.

"Tillbaka till det normala" är en term som vi ofta hör, men hur det normala ser ut i framtiden är ovisst. Det är hög tid för företag och organisationer att börja fundera över detta och hitta en ny väg framåt mot “det nya normala” eller “den nya arbetsplatsen”.

Fem sätt att skapa smartare, hälsosammare utrymmen under och efter pandemin.

För att hjälpa dig i denna resa mot den nya, säkra arbetsplatsen listar vi här fem sätt att skapa smartare, hälsosammare utrymmen under och efter pandemin.

1. Fokusera på inomhusluftkvalitet

Människor spenderar mer och mer tid inomhus över hela världen, vilket ökar risken för exponering av en rad föroreningar, mikrober och allergener. Enligt Europeiska miljöbyrån kan vissa skadliga föroreningar förekomma i högre koncentrationer inomhus än utomhus.
Ventilation och luftfiltrering har också varit mer i fokus under pandemin då god ventilation och HVAC-system rekommenderas av Folkhälsomyndigheten, FHM. Sedan maj 2021 belyser man också risken för aerosolsmitta, delvis luftburen smitta, i de nationella råd och rekommendationer som utgår ifrån FHM i Sverige. Men att välja rätt system för att kunna garantera ren luft till arbetsplatsen är inte alltid enkelt och kan vara en skrämmande uppgift för de som har en omsorgsplikt gentemot sina medarbetare, kunder eller besökare.

Finlands institut för hälsa och välfärd (THL) identifierade tidigt risken för överföring av smitta via luften och har delat med sig av best practice för hur man minimerar den. Enligt THL är HEPA-filter ett säkert sätt att ta bort partiklar från luft utan att generera skadliga biprodukter. Med andra luftrengöringsmetoder är rekommendationen att vara uppmärksam på vilka biprodukter den kan ha, t.ex. ozon som kan vara farligt för människor och miljö. I vissa fall kan en kombination av olika metoder vara det säkraste sättet eftersom de har potential att säkerställa att både virus och andra skadliga föroreningar avlägsnas.
Som en god tumregel rekommenderar vi att du letar efter decimaler. Ju fler decimaler det finns i enheten desto bättre och decimalskillnaderna är viktiga när vi pratar om aerosoler som bär virus. Det är en stor skillnad på 99% och 99,9999% när man pratar om ren luft!

2. Skapa en kultur för god handhygien

Huruvida en person tvättar händerna bra eller tillräckligt ofta är det upp till individen att tänka på. Att placera handdesinfektionsenheter runt om på arbetsplatsen ger dock en visuell ledtråd och en påminnelse om att "just nu" är ett bra tillfälle att desinficera händerna.
Genom att placera dessa i områden med hög trafik och spridda över hela arbetsplatsen kan risken för smittspridning minska avsevärt.

Exempel på områden med hög trafik är:
● In- och utgångar
● Lunch- och fikarum
● Gemensamma områden
● Gemensamma arbetsområden
● Hissar
● Kök
● Mötesrum
● Receptioner och lobbyer
● Toaletter

3. Tillämpa social distansering med växter, modulära skiljeväggar och gröna väggar som rumsavdelare

Människor har redan börjat leta efter synliga bevis på att den plats de vistas på är säker och att allt har gjorts för att säkerställa en hälsosam miljö utan risker för dem. Växtinredning är det perfekta verktyget för att skapa en inredning som förstärker det visuella intrycket och hjälper oss att hålla social distans samtidigt som vi för in naturen inomhus för ökat välmående för de som vistas i lokalerna.
Väl utformad och omsorgsfullt utförd växtinredning kan inte bara bidra till att det blir lätt att hålla social distans utan kan också minska stressnivåerna och förmedla ett intryck av säkerhet och lugn. Detta kommer i sin tur att öka produktiviteten och den tid som medarbetarna spenderar i verksamheten, vilket i sig är en vinst för arbetsgivaren.

4. Ta desinfektion ett steg längre än att bara “torka av”

Områden med hög trafik bör också desinficeras för att hindra spridningen av bakterier. Traditionella rengöringsmetoder som rengöringsspray och torkning kan hjälpa till att ta bort smuts och minska patogener från en yta, men de kan också lämna kvar upp till 50% av bakterierna på ytorna.
Vilken metod man väljer bör dock återigen övervägas noga, eftersom inte alla desinfektionsmedel dödar SARS-CoV-2 och i vissa fall krävs det också mer tid för att låta desinfektionsmedlet utföra sitt arbete.

5. Implementera en företagsspecifik hygienpolicy

Covid-19 har drastiskt påverkat hur företag fungerar. Även om många företag i Sverige har kunnat hålla öppet har det lett det ett antal förändringar i verksamheten.

Företag bör utföra individuella hälso- och säkerhetsbedömningar, som leder till beslut som att följa lokala riktlinjer och råd, vidta hygien- och hälsoåtgärder, praktisera social distansering, uppmuntra till god handhygien, användning av munskydden och annan personlig skyddsutrustning, samt hur man ska agera då medarbetare får positiva svar på tester av Covid-19 och hur denna information hanteras.
Att ha en sådan policy och dela den är ett tecken till personal och kunder att de kan lita på arbetsgivaren eftersom alla nödvändiga försiktighetsåtgärder har genomförts.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg