Minska CO² för belysning

En belysningsanläggning kräver övervägande avseende lämpliga belysningssystem, material, styrsystem samt användning av dagsljus. Här är några planerings- och beräkningstips kring energieffektivitet och utvärdering.

Spara

Energieffektivitet i belysningsanläggningar

En belysningsanläggning ska motsvara belysningskraven för ett speciellt utrymme utan energislöseri och avkall på god ljuskomfort. Detta kräver övervägande avseende lämpliga belysningssystem, materiel, styrsystem samt användning av dagsljus.

Det bästa sättet att bedöma energieffektiviteten för en belysningsanläggning är att bedöma den årliga energianvändningen och inte installerad effekt. Denna metod beskrivs i standarden EN 15193, som är kopplad till Energidirektivet. I första hand ska ljuset vara för oss människor, därefter ska vi göra vårt bästa för att spara energi.
Energianvändningen i en anläggning bör begränsas med hjälp av styrsystem och närvaro, så att belysningen blir behovsanpassad och därmed användas så effektivt som möjligt. Det som absolut ger lägsta klimatavtryck för svensk tillverkad belysning (2), är om vi kan hjälpas åt att påverka energiförbrukningen vid drift. Det kanske kan upplevas lite tjatigt, men aldrig sägas nog, Rätt ljus, på rätt plats, i rätt tid.
God belysning är oerhört viktigt för människans välbefinnande och påverkar vår hälsa och sinnesstämning positivt. Samtidigt är vår största möjlighet att göra skillnad, att minska den energi som våra armaturer förbrukar när de används.

Livscykelanalys

Ovan bild är en livscykelanalys på en specifik produkt och ett exempel på hur det kan se ut. Man tittar då på Materialutvinning, Produktion, Transporter, Användningsfasen och Återvinning.

Planerings och beräkningstips

I planeringsguiden Ljus & Rum (1) finns en metod för att beräkna LENI-talet enligt framtagna schablonvärden som bygger på beräkningar enligt SS EN 15193 och med hänsyn till normala svenska förhållanden. Mer exakta beräkningar kan även utföras i DIALux eller liknande beräkningsprogram. Här kan hänsyn tas till reduktionsfaktorer för styrning, beroende på närvaro/frånvaro – dagsljus och konstantljusstyrning. Genom användande av styrsystem kan man säkerställa ett bra belysningssystem med låg energianvändning.
Det finns idag teknik som möjliggör en minskning av överinstallation. Det kallas CLO.

I AFS 2009:2 (2) säger man att belysningen ska planeras och dimensioneras så att den är tillräcklig även vid en viss normal nedsmutsning av belysningsanläggningen och med beaktande av att ljuskällorna åldras.
Idag upptäcker jag att de som planerar belysning professionellt, missar detta i sin planering. Man glömmer eller har inte förstått effekten av att jobba med värdet för bibehållnings-faktor. Detta leder till att en ny belysningsanläggning dimensioneras med högre energiförbrukning och med fler armaturer än vad som kanske hade varit nödvändigt, vilket också leder till en dyrare anläggning inköpsmässigt. Så var observanta på bibehållningsfaktorn (2).
I takt med att armaturerna lyser, minskar deras ljusflöde. Detta betecknas som ett L-värde, där L100 är bäst, följt av drifttiden för dioderna. T ex L100 100.000/h. Genom att fråga efter detta kan ni bedöma vad ni får för drifttid på er belysningsanläggning. Leverantören ska kunna redovisa L-värdet vid 50, 75 och 100.000/h. Beroende på vilka krav som ställs i projektet. Ett minimum krav idag är enligt mig L80 50.000/ för kontor. Flimmer får inte förekomma.

Allmänna råd för att skapa en låg energianvändning

För en energieffektiv belysningsanläggningen bör nedanstående beaktas:

  • Val av LED med optimalt ljusutbyte för krävd färgåtergivning (Lumen/watt).
  • Energieffektivt belysningssystem med behovsanpassning av den installerade belysningseffekten. CLO / L-Värde ( Drifttid och ljusnedgång)
  • Effektiva ljusarmaturer med lämplig ljusfördelning och god avbländning.
  • Effektivt utnyttjande av dagsljus.
  • Effektivt utnyttjande av artificiellt och naturligt ljus genom en ljus färgsättning.
  • Anpassning av belysning genom närvarostyrning.
  • Möjlighet till individuell behovsanpassning.
  • Ljusreglering.
  • Välplanerat underhåll av belysningsanläggningen för att erhålla en hög bibehållsfaktor.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg