Utmaningar med att byta möteskultur

Jag har tidigare skrivit om vad dålig möteskultur kan handla om. Om vi inte är nöjda med möteskulturen så vill vi förhoppningsvis förändra den. Det kan väl inte vara så svårt, eller? Här tar jag upp några utmaningar med att byta möteskultur.

Spara

Inte angeläget – ingen skillnad

Är en förändring tillräckligt angelägen för tillräckligt många så ökar möjligheten att förändra. Men det bekanta och invanda går i första hand när vardagen springer på med alla sina måsten. Att förändra något kräver ansträngning. Vi anstränger oss om vi anser att det är tillräckligt viktigt. Bland annat, därför.

Det finns en uppsjö av tips och råd om allt som kan göra möten bättre. Men precis som med alla andra vanor som vi vill ändra, så blir förändringen kvarstående först om vi

1. Upplever ett verkligt behov att förändra
2. formulerar vilket beteende vi vill ha i stället, och
3. om vi börjar göra på ett annat sätt – lite i taget.

Ändra bara på lite i taget

Utmaningarna med att byta möteskultur kan handla om ambitionsnivå. Ett problem när man vill ”byta ut” en kultur mot en annan kan just vara att några få redan engagerade försöker ändra på ”allt på en gång”.

Ett annat kan vara att de ”driver på” förändringen i stället för att låta den ske utifrån individens och gruppens egna upplevelser av angelägenhet. Krasst sett så vill vi helst bara ändra på det som vi själva upplever som problem.

Vem mer behöver bry sig?

En sponsor behöver finnas med och stötta förändringen. Även små förändringar kräver resurser av oss. Det är enklare att göra som vanligt, än att göra något annorlunda. Någon behöver se till att det finns resurser - och vara en resurs - inför och under en förändring.

När agendan är fullspäckad, säg, för en chef, kan minsta ”ska vi prova något annorlunda” innebära en tillräckligt stor förändring för att den ska stöta på patrull om inte sponsorn – ledaren – är med på tåget.

Kan det finnas andra skäl till att inte byta ut något som inte upplevs så bra? Självklart.

Andra utmaningar med att byta möteskultur kan handla om:

  • Att det är jobbigt att inse sitt eget ansvar och delaktighet i det som inte fungerar? Lite skämmigt till och med?
  • Rädsla för att trampa någon på tårna, eventuellt skapa dålig stämning, röra till det - med risken att bli osams skapa konflikter?
  • Om du är öppen med vad du lägger märke till – och vad det orsakar, så riskerar du att bli kritiserad (för du är ju inte bättre själv)?

Sätter luddiga mål för att undvika risker

När vi sätter ambitiösa och luddiga mål är risken att inget händer, vilket kan vara bekvämt och riskfritt. Om målen sätts utan en gemensamt beskriven bild av problemen ökar risken för att de är luddiga. Men vi kanske inte märker det till en början, för det är ofta enkelt att enas kring sådana mål. Luddiga mål utmanar inte på riktigt, eftersom otydligheten gör att var och en kan göra en egen tolkning av det som behöver hända. Därmed kan alla göra som de vill… Det blir kanske konsensus i frågan, men knappast någon förändring.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg