Akustisk utformning av utrymmen i kontor

Vi spenderar i vanliga fall mycket tid på våra arbetsplatser och för att kunna utföra koncentrationskrävande arbete krävs rätt förutsättningar. För att få en god arbetsmiljö finns det många delar att beakta, där ljudmiljön är en viktig del. Hur ska man utföra den akustiska utformningen av arbetsplatser?

Spara

Behov

För att utforma en arbetsplats behöver man veta vilka behov man har, och kommer att ha i framtiden. Du känner din arbetsplats bäst – vad har ni för behov?

Det är viktigt att börja med att kartlägga sina behov och därefter ta fram hur många och vilka arbetsplatser och arbetsytor som behövs för ens egna verksamhet. Utifrån detta kan man ta fram en planlösning som uppfyller behoven och som ger goda förutsättningar för en god arbetsmiljö. Mer om att lyckas med ljudmiljön i kontor kan du läsa om här.

Planlösningen

Planlösning och de akustiska kraven ska anpassas efter de behov som arbetsplatsen har. Detta kan exempelvis omfatta antal tysta rum, behov av utrymmen för videokonferenser och avskärmningar mellan arbetsplatser. Det omfattar även användningen av arbetsplatsen och det är viktigt att beakta var gångstråken finns, var fikaplatserna är och hur spontana möten sker. Utifrån detta kan man sen se över utformningen inom varje delutrymme avseende undertak, golv, och absorbenter, mer om detta här. Här beaktas även bland annat ljudnivå från installationer, möjlighet till maskering och behov av tekniska hjälpmedel, mer om maskering kan du läsa här.

Vid utformningen är det viktigt att fastställa ljudkrav för verksamheten där standarder finns som stöd, men det är viktigt att beakta ovanstående delar och anpassa kraven efter just era behov.

Oönskad överhörning/ljudläckage

Ett vanligt problem på arbetsplatser är att för mycket ljud läcker från mötesrum och samtalsrum. Det kan leda till ljud upplevs störande mellan olika rum som är vägg i vägg, och att personer utanför rummet kan höra vad som sägs där inne.

Hur väl ett rum är ljudisolerat beskrivs med ljudreduktion (t ex R´w 35 dB). För att uppnå god isolering behöver hela rummet ha ett högt ljudreduktionsvärde. Det är även viktigt att det inte finns några otätheter där ljudet kan ”smita förbi”, t ex i dörrglipor eller vid ventilationskanaler. Läs mer om riktvärden och ljudklasser här.

Dessutom behöver placeringen av rummen planeras väl och utgå från verksamhetens behov. Ett konkret exempel är att rum med stora glaspartier inte bör riktas direkt mot arbetsplatser i kontorslandskap då tillräcklig ljudreduktion kan vara svår att få genom just glas.

Utformning

Utformningen av arbetsplatser skall utformas utifrån verksamhetens behov. För att finna lösningarna krävs rätt kompetens och bra hjälp finns att få. En god ljudmiljö ger er rätt förutsättningar för arbetsplatsen.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg