Koncentration, stress och överhörning – så fungerar hörseln på en arbetsplats

Hörselsinnet är aktivt dygnet runt, till och med när vi sover. Hjärnan bedömer konstant vilken relevans ljuden som når våra hörselgångar har för oss. Därför kan vi sova på ett mycket bullrigt flygplan, men vakna mitt
i natten av ljudet från nyckeln i dörrlåset eller små avvikande ljud från våra barn eller husdjur. Dessutom är hörselsinnet fullständigt tredimensionellt. Vi hör ljud från alla riktningar runt omkring oss. Händer något plötsligt bakom oss är det antagligen hörselsinnet som varseblir oss om det.

Spara

Läran om hur vi människor tolkar och påverkas av ljud kallas psykoakustik. Det är ett centralt perspektiv att ha för att förstå hur olika ljudmiljöer påverkar oss. Det gäller inte minst på en arbetsplats, eftersom ljud påverkar oss både individuellt och kollektivt.

Ljudföroreningar och buller dödar

I miljöer med mycket ljud och ständigt buller – människosorl, maskiner, trafik, musik, ventilationsbrum, ett och annat naturljud – får hjärnan jobba på högvarv för att sortera vad som är viktigt för oss att lyssna på. Ofta är det mänskligt tal som är viktigast. Då filtrerar hjärnan snabbt bort allt buller runtomkring, och vi fokuserar endast på vår väns röst. Trots det påverkar bullret runt omkring oss våra kroppar – buller ökar våra stressnivåer utan att vi tänker på det. Det kan illustreras med en köksfläkt: Man tänker inte aktivt på ljudet av köksfläkten medan man lagar mat, men så fort man stänger av fläkten så fylls kroppen med en omedelbar lättnadskänsla. Det är för att fläktens surr aktiverar stresshormoner i våra kroppar, vilket skapar stressupplevelser hos oss människor. Ibland på ett medvetet, ibland på ett omedvetet plan.

Att befinna sig i en stad eller på en arbetsplats kan vara som att stå vid en köksfläkt, hela dagen, utan att kunna ”stänga av”. Konsekvenserna är allvarliga: Ljudföroreningar leder till hjärtsjukdomar och högt blodtryck, och enligt Europeiska Miljöbyrån beräknas buller orsaka 12 000 förtida dödsfall i Europa varje år.

I öppna kontorslandskap tappar man ofta koncentrationen

På arbetsplatser med öppna lösningar, som flexkontor, aktivitetsbaserade kontor och andra typer av öppna kontorslandskap, ligger ljudmiljön bakom de vanligaste klagomålen enligt studier. Mycket av detta handlar om stress och irritation, och oftast är det ljudet av våra kollegor som stör: Samtal, sorl, fotsteg och skrapande stolar. Ständigt buller som gör det svårt att koncentrera sig. För ibland stjälper vår hjärna mer än den hjälper: Eftersom den tenderar att prioritera mänskligt tal snappar den hela tiden upp våra kollegors samtal. Och så fort du ofrivilligt börjat lyssna på någon annans samtal har du tappat ditt fokus.

23 minuter och 15 sekunder

Så lång tid i genomsnitt tar det att återfå koncentrationen efter att du blivit avbruten, enligt en studie gjord vid University of California, Irvine. Det innebär att om du blir avbruten 6 gånger på en arbetsdag så har du tappat 2 timmar. värsta fall innebär det att du kanske inte uppnår fokus på hela dagen!

Även tysta kontor kan ha dålig ljudmiljö

Det är inte bara bullriga kontor som har ljudproblem: Även tysta kontor kan uppvisa liknande problem. För i tysta och väldämpade kontorslandskap är det väldigt lätt att höra våra kollegors röster, vilket lätt leder till att vi tappar koncentrationen. Och även mycket små ljud, så små att de aldrig skulle ge utslag på en bullermätning, kan vara stressande. Tänk bara på ljudet av en droppande kran när du ska sova!

Glöm inte att ljud också kan vara fantastiskt och bra för hälsan

Samtidigt som en dålig ljudmiljö kan orsaka problem och framkalla stresshormoner i våra kroppar, kan ljud vara ett fantastiskt verktyg för att hitta fokus, stimulera kreativitet, skapa trivsel, trygghet, igenkänning och glädje. Musik vi tycker om och naturljud får våra kroppar att utsöndra belönande endorfiner och härliga känslor. Det är svårt att inte njuta av fåglarnas vackra sång tidigt på våren eller vågornas lugnande brus mot stranden.

Det finns mycket man kan göra för att förbättra ljudmiljön på kontoret, för att skapa trivsel, minska stress och öka koncentrationen. Läs vidare i vår artikelserie på arbetsplatsenifokus.se för att lära dig hur!

Relaterade inlägg

Laddar inlägg