Arena Sergel – HK och co-working i världsklass

I hjärtat av Stockholm ligger Arena Sergel på fyra våningar och 22 tusen kvadratmeter. Arena Sergel rymmer Vasakronans huvudkontor och ett co-working med 150 flex-arbetsplatser, över 30 mötesrum och flera loungeytor. Här står funktion och hälsa i fokus med en modern interiör skapad av Kanozi Arkitekter - inget har lämnats åt slumpen, inte heller ljud- och doftmiljön.

Spara

Vi ville ta hänsyn till alla delar som formar en bra och flexibel arbetsplats. Vi bjöd därför in Efterklang i processen, som fick i uppdrag att genom ljuddesign skapa en funktionell och attraktiv ljudmiljö, som tillgodoser de olika ytornas behov, funktioner och flöden. Nyckeln har varit ett väl avvägt samspel mellan akustiska åtgärder och psykoakustiskt förankrad ljuddesign.

Bra akustik en grundförutsättning

Det finns vissa grundläggande ljudegenskaper en arbetsplats behöver ha för att fungera bra:

  • Taluppfattbarhet - Det ska vara lätt att föra konversationer och höra vad ens samtalspartner säger.
  • Låg ljudnivå - Arbetsplatsen ska vara fri från störande buller.
  • Isolering - Ljud utanför ett mötesrum ska inte läcka in och störa mötet, och samtal från mötesrummet ska inte läcka ut och höras utanför.

Därför var vi mycket noga med att projektera bästa tänkbara akustik genom hela arbetsplatsen, i nära samarbete med Kanozi Arkitekter och Efterklang. Det var viktigt att inte bara fokusera på reduktionsvärden, efterklangstider och ljudklasser, utan även att förstå hur de olika ytorna skulle användas och hur det kunde påverka ljudbilden. Till exempel säkerställde vi att gångstråk och matsal försågs med mattor som dämpar ljudet av hårda klackar och skrapande stolar.

När vi kvalitetssäkrat de akustiska förutsättningarna kunde vi gå vidare med ljuddesign, för att ytterligare förbättra ljudmiljön.

Psykoakustisk förankrad ljuddesign

Läran om hur vi människor uppfattar, tolkar och påverkas av ljud kallas psykoakustik, och för att skapa en hälsosam och attraktiv ljudmiljö behöver man arbeta ur både ett akustiskt och ett psykoakustiskt perspektiv. Ibland behöver man dämpa och ta bort ljud, och ibland behöver man tillsätta ljud. Vi vet att just öppna kontorslösningar är extra svåra ur ett ljudperspektiv, så på Arena Sergel ville vi sätta en ny standard för hur en hälsosam och funktionell öppen arbetsplats ska låta.

Vår grundidé var enkel: Vi är alla är olika. Olika medarbetare har olika behov på en arbetsplats. Vissa trivs bäst i total tystnad, andra är som mest produktiva när det finns lite stim och rörelse i miljön. Och framför allt så kan det variera från dag till dag, och bero på vilken arbetsuppgift man har. Därför valde vi att utforma en gradient ljudmiljö för alla tänkbara behov: Från helt tysta fokusytor utan några störande inslag, via flexlandskap med maskerande naturljud, till lediga loungeytor med renodlad bakgrundsmusik. Eftersom vi inte jobbar med fasta platser kan därför alla medarbetare välja den ljudmiljö som passar dem bäst, varje dag. Och utöver det rent funktionella perspektivet, ville vi skapa en miljö där ljudet var en minst lika viktig del av totalupplevelsen som vår inredning och ljusdesign.

Öppna ytor med mer tillåtande ljudmiljö:

Upplevelsen börjar redan i entrén, där besökaren välkomnas med loungemusik och elegant doftdesign. Målet är att skapa en inbjudande miljö där besökarnas axlar sjunker ner. Bakgrundsmusiken fortsätter genom kontoret och återkommer i alla öppna ytor med social och ledig funktion. Här kan man ta snabba avstämningar och spontana möten, tala i telefon, eller sitta och arbeta om man är typen som fokuserar bäst i lite stimmig caféatmosfär. På väl utvalda ytor finns det även möjlighet att skapa ett större ljudavtryck, som tillexempel vid after work eller andra tillställningar.

Flexplatslandskap med och utan ljudmaskering:

Arbetsplatserna utgörs i huvudsak av flexplatser med fri placering. Vissa av dessa ytor är helt tysta, väl avskilda från gångstråk, kaffepentryn och andra ytor som kan generera störande ljud.

I andra delar av flexlandskapen har vi tillsatt ett svagt ljudlandskap inspelat i svensk bokskog. Känslan blir ungefär som att öppna ett fönster mot ett stillsamt skogsparti precis utanför. Syftet är att låta naturens ljud maskera små ljud som annars kan vara störande, som samtal, tangentbordsknatter och fotsteg. På så vis ökar vi fokus, samtidigt som det diskreta naturlandskapet är rogivande och trevligt.

Ljud som inredning:

- Interntrappa

På flera platser har vi velat förstärka inredning och visuella teman med hjälp av ljuddesign. När vi stimulerar flera sinnen samtidigt blir summan av upplevelsen större än de enskilda beståndsdelarna. Ett exempel är den interna trappan där de förbipasserande möts av fågelsång, skogsljud, väderväxlingar och ljudet av en avlägsen stråkkvartett.

- Eldstad

Våra öppna elektriska eldstäder blir extra realistiska med ljudet av brasknaster och doft av öppen spis.

- WC

Även våra WC-kluster har designats med ljudlandskap och överraskande ljudupplevelser. Ljudet aktiveras när besökaren låser dörren vilket inte bara skapar en oväntad och kul upplevelse; det skapar också avskildhet och integritet, vilket är önskvärt då en del WC-klustren ligger i nära anslutning till arbetsplatser.

- Tofs

Andra mer upplevelseorienterade ljudinstallationer är en tofs man kan dra i för att trigga humoristiska ljudeffekter om man vill ha uppmärksamhet, och möjlighet i konferensrum att aktivera peppig musik eller rogivande avslappningsljud för att höja energin eller öka fokus i ett möte.

En ljudmiljö anpassad för människor

Sammantaget består Arena Sergel av fyra våningsplan med ljudmiljöer för alla behov och funktioner så man själv kan välja den ljudmiljö som passar en bäst för dagen.

Välkommen till Arena Sergel, en ljudmiljö anpassad för människor!


Nyfiken på fler Vasakronan co-working koncept? Klicka här för att läsa om Arena Nordstan- En grön oas i mitten av Göteborg.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg